Παρασκευή 15 Μαΐου 2015

Σταμάτησε η χρηματοδότηση έργων στους Δήμους από το ΕΣΠΑΔεν είναι μόνο η λεηλάτηση από την κυβέρνηση των ταμειακών διαθεσίμων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
δεν είναι μόνο η συνέχιση της ίδιας πολιτικής των προηγούμενων κυβερνήσεων, που μειώνει ακόμη περισσότερο της χρηματοδότηση της από το κεντρικό κράτος,
δεν είναι μόνο ότι η αβεβαιότητα για την επίτευξη συμφωνίας με τους ευρωπαίους εταίρους έχει ανυπολόγιστες συνέπειες για την πραγματική οικονομία αλλά και την ίδια τη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
ήρθε τώρα να προστεθεί η δέσμευση των πόρων που χρηματοδοτούν τα έργα των Δήμων από το ΕΣΠΑ.

Αυτό προκύπτει από επιστολή του  προέδρου της Κεντρικής ΄Ενωσης Δήμων Ελλάδας στον πρωθυπουργό. Αυτό έχει σαν συνέπεια την αθέτηση συμβατικών υποχρεώσεων των Δήμων προς τους αναδόχους έργων. Τονίζει χαρακτηριστικά ότι «έχει σταματήσει η εκτέλεση των έργων των Δήμων και γενικότερα των έργων όλων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Συγκεκριμένα, ενώ γίνεται η πιστοποίηση των εκτελεσθεισών εργασιών των έργων, οι αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές δεν δίνουν την εντολή πληρωμής αυτών ή δεν υλοποιούνται από την Τράπεζα της Ελλάδος οι εκδοθείσες εντολές, με αποτέλεσμα οι ανάδοχοι των έργων να αδυνατούν να συνεχίσουν την υλοποίηση των έργων. Λόγω της αδυναμίας αυτής τα συλλογικά όργανα των εργοληπτικών εταιρειών αποφάσισαν ότι τα μέλη τους θα διακόπτουν την εκτέλεση των έργων και ήδη ανακοινώνονται διακοπές εκτελούμενων έργων σε πολλούς Δήμους».

Υπάρχουν όμως και άλλοι παράπλευροι κίνδυνοι, όπως να καταπέσουν οι ρήτρες λόγω της αθέτησης των συμβατικών υποχρεώσεων των Δήμων προς τους αναδόχους, τις οποίες θα χρειαστεί τελικά να καλύψει το Ελληνικό Δημόσιο.

Αν η κυβέρνηση δεν μπορεί να δώσει εντολή στις Διαχειριστικές Αρχές για πληρωμή των έργων που έχουν εκτελεσθεί, «είναι απαραίτητο να ζητηθεί άμεσα από την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση η παράταση της ολοκλήρωσης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων μέχρι το τέλος του 2016 και στη συνέχεια η ανάληψη της αναγκαίας νομοθετικής πρωτοβουλίας, σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ, την ΕΝΠΕ και τους συλλογικούς φορείς των εργοληπτικών επιχειρήσεων, για την παράταση των συναφθεισών συμβάσεων και τη ρύθμιση των προβλημάτων που ενδεχόμενα θα δημιουργηθούν από την αναγκαστική παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των έργων».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου