Πέμπτη 25 Απριλίου 2013

Ακύρωση συγκρότησης Σχολικών Επιτροπών δήμου Διονύσου

Όπως έγινε γνωστό, η Γενική Γραμματεία Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής απέρριψε τη συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του δήμου Διονύσου, κάνοντας δεκτή την σχετική προσφυγή της Αδέσμευτης Δημοτικής Κίνησης.

Στη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, οι προτάσεις της δημοτικής αρχής μειοψήφησαν. Παρ΄ όλα αυτά, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά πρωτοφανή στα αυτοδιοικητικά χρονικά τρόπο, ανακήρυξε την πρόταση που μειοψήφησε σε πλειοψηφούσα.

Είναι φανερό ότι, οι αποφάσεις αυτές της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής αποτελούν προάγγελο απόρριψης της αντίστοιχης συγκρότησης και των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων ΘΕΣΠΙΣ και ΕΣΤΙΑ, που επίσης δεν συγκέντρωσαν την πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ακολουθούν οι αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής:Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου