Τετάρτη 3 Ιουνίου 2015

Πρόταση για την αναδιοργάνωση της Σχολ. Επιτροπής Πρωτοβ. ΕκπαίδευσηςΟυσιαστικές προτάσεις κατέθεσε για πολλοστή φορά στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του δήμου Διονύσου το μέλος της Στέφανος Μιχιώτης. Έδειξε με τον τρόπο αυτό ποια είναι τα βασικά προβλήματα, που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία της, εστιάζοντας εκεί την προσοχή του και όχι σε άλλα δευτερεύοντα ζητήματα που απασχολούν κάποιες δημοτικές παρατάξεις.

Ολόκληρη η εισήγηση του είναι η εξής:

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ της Α’ Σ.Ε.

Προς τα μέλη του Δ.Σ. της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δ. Διονύσου
Διόνυσος, 2/6/2015

Αγαπητά μέλη του Δ.Σ.
Στο διάστημα της επτάμηνης θητείας της, η λειτουργία της παρούσας Σχολικής Επιτροπής χαρακτηρίζεται ακόμα από σημαντικές αδυναμίες και προβλήματα, που άπτονται κυρίως σε θέματα  οργάνωσης και πρακτικής. Ενδεικτικά αναφέρω τα παρακάτω:
 • Οι αποφάσεις που λαμβάνονται δεν είναι γρήγορα κι εύκολα προσβάσιμες από τα μέλη του Δ.Σ. και άλλους ενδιαφερόμενους (π.χ. μέλη σχολικών κοινοτήτων, αιρετούς, υπηρεσιακούς, δημότες κ.λπ.). Η αργοπορημένη ανάρτηση στη Διαύγεια των θεμάτων που συζητούνται και των αποφάσεων και πράξεων του Δ.Σ. κάθε άλλο παρά λύνει το πρόβλημα. Η ειδική σελίδα που έχει κατασκευαστεί στα πλαίσια της ιστοσελίδας του δήμου (dionysos.gr) παραμένει αναξιοποίητη, όπως και η σελίδα της Σ.Ε. στο facebook.
 • Διάφορες αποφάσεις που έχουμε κατά καιρούς λάβει δεν έχουν εκτελεστεί (π.χ. για ανίχνευση αναγκών των σχολείων σε εξοπλισμό), με αποτέλεσμα την μη ετοιμότητά μας για διενέργεια σχετικών διαγωνισμών σε κατάλληλο χρόνο. Επιπλέον, η μη γνώση της δέουσας διαγωνιστικής διαδικασίας ή διαδικασίας συγκέντρωσης προσφορών δημιουργεί συχνά καθυστερήσεις.
 • Αρκετά εργαλεία οργάνωσης (π.χ. διαδικασίες, έντυπα κ.λπ.) που έχουν στο παρελθόν εισαχθεί και χρησιμοποιηθεί, σταδιακά εγκαταλείπονται και τελικά ‘ξεχνιέται’ η υποχρέωση χρήσης τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι Πίνακες αιτημάτων παραχώρησης χώρων, που εδώ και μερικούς μήνες δεν παρουσιάζονται στο Δ.Σ., δυσχεραίνοντας την λήψη των σχετικών αποφάσεων, ούτε φυσικά αναρτώνται στο διαδίκτυο, απομειώνοντας την διαφάνεια στη δράση της Επιτροπής. 
 • Παραμένουν αρκετά προβλήματα στη λειτουργία της Γραμματείας και ιδιαίτερα στην τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων, ενώ μάλιστα παρουσιάστηκαν και κάποια νέα πολύ σοβαρά ζητήματα δεοντολογίας (π.χ. η επικόλληση των δακτυλογραφημένων πρακτικών πάνω στα χειρόγραφα, πριν τον έλεγχό τους). Έχουν επίσης παρατηρηθεί φαινόμενα καθυστέρησης ή και μη εισαγωγής αιτημάτων φορέων προς συζήτηση στο Δ.Σ. εν αγνοία του Σώματος. 
 • Τα οικονομικά όμως στοιχεία αποτελούν την μεγαλύτερη και σοβαρότερη αδυναμία μας. Ως Δ.Σ. δεν έχουμε εικόνα ούτε των ποσών που συνολικά εγκρίνουμε για κάθε σχολείο, ούτε του σκοπού που αυτά υπηρετούν. Έτσι, δεν γνωρίζουμε τις χρηματικές κατανομές, ούτε κατά την διάρκεια των αποφάσεών μας, αλλά ούτε και περιοδικά. Αυτό έχει ως πιθανή συνέπεια την ύπαρξη αδικιών σε βάρος κάποιων σχολείων, αλλά και την μη δυνατότητα εκτίμησης των αναγκών της επόμενης χρονιάς. 
 • Προς δικαιολόγηση των ανωτέρω δυσλειτουργιών (ή και άλλων μη αναφερομένων), συχνά αναδύεται η λογική ότι «τα πράγματα γίνονται όπως γίνονταν πάντα». Εκτός από εσφαλμένη, αυτή η νοοτροπία οδηγεί σχεδόν πάντα σε πρακτικές που – όπως θέλω να πιστεύω – δεν εκφράζουν κανένα μέλος της Επιτροπής, αλλά και καμία δημοτική παράταξη που έχει εγκρίνει τη ιδιότητά τους αυτή.
Το σημαντικότερο όμως είναι ότι τα παραπάνω δημιουργούν σοβαρά εμπόδια στην καλλιέργεια ενός μίνιμουμ κλίματος εμπιστοσύνης και συνεργασίας ανάμεσα στο σύνολο των μελών της Επιτροπής, με αποτέλεσμα την δυσχέρεια του έργου της, παρ’ όλες τις περί του αντιθέτου «κορώνες» που κατά καιρούς λέγονται ή γράφονται.

Για την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας του Δ.Σ. και κατ’ επέκταση του Νομικού Προσώπου, επαναφέρω την πρόταση που είχα διατυπώσει πέρυσι τον Νοέμβριο (28/11/2014) για την δημιουργία και στελέχωση από τα μέλη του Δ.Σ. Μόνιμων Θεματικών Επιτροπών

Οι επιτροπές θα έχουν την ευθύνη προεπεξεργασίας των θεμάτων που εισάγονται στο Δ.Σ., προκειμένου να επισπεύδεται η λήψη απόφασης από την Ολομέλεια του Δ.Σ. Σε έκτακτες δε περιπτώσεις και με την προϋπόθεση της ομοφωνίας των μελών τους, θα έχουν την δυνατότητα διαμόρφωσης εισήγησης για την λήψη απόφασης διά περιφοράς. 

Ως τέτοιες επιτροπές προτείνω (τουλάχιστον) τις εξής τέσσερις, που θα στελεχώσουν τα 26 τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Σ.Ε.:
  • Παραχώρησης σχολικών χώρων
  • Αιτημάτων διευθυντών σχολείων για επισκευές και προμήθειες
  • Διενέργειας διαγωνισμών και συγκέντρωσης προσφορών 
  • Επικοινωνίας, δημοσιότητας και διαφάνειας  
Προτείνω επίσης την θέσπιση μιας θέσης ευθύνης με αρμοδιότητες Ταμία / Υπολόγου οικονομικής διαχείρισης, που θα συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο οποιαδήποτε οικονομική πράξη. Τυχόν διαφωνία του, θα φέρνει υποχρεωτικά το θέμα προς συζήτηση στο επόμενο Δ.Σ. Η πρακτική αυτή θα συμβάλλει στην αποσυμφόρηση των αποφάσεων του Δ.Σ. περί έγκρισης δαπανών κάτω ενός συγκεκριμένου ορίου και επιπλέον κρίνεται αναγκαία μετά τις πρόσφατες αποκαλύψεις, διασφαλίζει δε πρωτίστως τον ίδιο τον μοναδικό έως τώρα οικονομικό διαχειριστή του Ν.Π., δηλαδή τον Πρόεδρο του Δ.Σ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου