Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2013

Επιχορήγηση 17.822.916,67 € σε Δήμους έναντι οφειλών του Δημοσίου


Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών αποδίδονται στους Δήμους   17.822.916,67 Ευρώ, ως δόση του Οκτωβρίου 2013, στο πλαίσιο της εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του Δημοσίου προς αυτούς.

Από το ποσό αυτό παρακρατούνται 2.663.502,73 € από τους υπόχρεους δήμους και θα αποδοθούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, υπέρ των δικαιούχων φορέων (Δημοσίου και Ασφαλιστικών Ταμείων) για οφειλές τους σε αυτούς.

Επίσης, παρακρατούνται 7.163.077,68 € από τους υπόχρεους δήμους  και θα κατατεθούν στο λογαριασμό του Προγράμματος «Αυτοδιοίκηση - Κοινωνική Συνοχή-Ισόρροπη Ανάπτυξη».

Στην δεύτερη αυτή περίπτωση, υπάγεται και ο Δήμος Διονύσου, ένας από τους λίγες δεκάδες Δήμους σε σύνολο 325 όλης της χώρας. Είναι χαρακτηριστικό ότι, ενώ του αναλογούν ως δόση Οκτωβρίου 2013  44.266,99  Ευρώ, του παρακρατείται όλο αυτό το ποσό και δεν του αποδίδεται στα ταμεία του τίποτα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου