Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2015

Καίριο πλήγμα στην αυθαίρετη κατάληψη δημοτικών ακινήτων στο Κρυονέρι

 Μια υπόθεση που συντάραξε την κοινωνία του Διονύσου, όταν αποκαλύφθηκε, παίρνει το δρόμο της μετά από συντονισμένες πρωτοβουλίες της δημοτικής αρχής Διονύσου. Οι πολίτες απαιτούν να χτυπηθεί στη ρίζα της η παρανομία και να αποδοθούν ξανά στο Δήμο οι εκτάσεις, που του ανήκουν. Τέρμα η ανοχή, τα στραβά μάτια, η κολεγιά με άνομα συμφέροντα!

Συνεδριάζει την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου στις 2 το μεσημέρι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. Κεντρικό θέμα στη συνεδρίαση ο διορισμός δικηγόρου για την υπόθεση “αυθαίρετη κατάληψη δημοτικών ακινήτων στο Κρυονέρι”.

Σύμφωνα με την εισήγηση του Δημάρχου Δ. Ζαμάνη “Με την υπο σχετ. (1) έκθεση αυτοψία διαπιστώθηκε η από τρίτους αυθαίρετη κατάληψη τμημάτων δημοτικών ακινήτων στη Δ.Ε. Κρυονερίου και γι” αυτό παρίσταται ανάγκη αποστολής εξωδίκων και έκδοση πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής όπως αναφέρεται στο υπο σχετ. (2) έγγραφό μας. Επειδή στον Δήμο Διονύσου υφίσταται μεγάλος φόρτος εργασιών για τον μοναδικό δικηγόρο του Δήμου, ο οποίος έχει επιβαρυνθεί και επιφορτισθεί με τον χειρισμό πολύ μεγάλου αριθμού δικαστικών υποθέσεων ποικίλου αντικειμένου πλέον των διοικητικών θεμάτων του Δήμου, επί των οποίων καθημερινά γνωμοδοτεί και επιμελείται της διεκπεραίωσής τους χωρίς βοήθεια, που πράγματι την χρειάζεται και που έχει καταστήσει γνωστό στον Δήμο επιζητώντας την με πολλαπλά έγγραφά του.
 
Επειδή η υπερανάλωσή του πέραν του ανθρωπίνως δυνατού, καθιστά απαγορευτική την άμεση απασχόλησή του με σύνθετες υποθέσεις, όπως η προκείμενη και ως εκ τούτου είναι εντελώς αδύνατη η σύμπραξή του σ” αυτή όπως αναφέρεται και στο σχετ. (3β) έγγραφο ζητώντας σχετική βοήθεια.
Επειδή η συγκεκριμένη υπόθεση είναι ιδιαίτερα σοβαρή για τον Δήμο καθώς θίγονται μεγάλης έκτασης ακίνητα του Δήμου με συνακόλουθο κίνδυνο σημαντικής οικονομικής ζημίας αλλά και διακινδύνευσης των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων και εξαιτίας του όγκου του σχετικού φακέλου και της νομικής ιδιαιτερότητας του αντικειμένου της, σε συνδυασμό με την απαιτούμενη διενέργεια άμεσων πολλαπλών νομικών ενεργειών, χρειάζεται έναν δικηγόρο που να απασχοληθεί, αναλωθεί, υποστηρίξει εξολοκλήρου και αποκλειστικά την υπόθεση .
 
Γι” αυτό συντρέχει νόμιμη περίπτωση ορισμού του δικηγόρου Αθηνών Γεωργίου Μιταλούλη [ΑΜΣΑ 15118]-Σόλωνος 121-Αθήνα που διαθέτει την απαιτούμενη εξειδίκευση και εμπειρία , για να επιμεληθεί του χειρισμού της προκείμενης υπόθεσης και να προβεί στις ενδεδειγμένες νομικές ενέργειες, είτε με τη σύνταξη εξωδίκων, είτε με σύνταξη πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής και γενικά σε κάθε αναγκαία νομική ενέργεια δικαστική ή εξώδικη για την απόδοση των καταληφθέντων εκτάσεων».

Αναδημοσίευση από την Οδό Διονύσου-  /www.odosdionysou.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου