Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2014

Δημοκρατική Ανατροπή: γιατί ματαιώθηκε η συνεργασία με τη Συμμαχία για τον Πολίτη

αναδημοσίευση από-


Περί συνεργασιών με συλλογικότητες και πρόσωπα

Ανταποκριθήκαμε, ως Δημοκρατική Ανατροπή Διονύσου, στην πρόσκληση της Συμμαχίας για τον Πολίτη, γιατί οι συνεργασίες με συλλογικότητες και πρόσωπα είναι διαχρονικά στον πυρήνα της σκέψης και της δράσης μας.
Προσήλθαμε σε αυτή τη συζήτηση, εκπροσωπώντας μια οργανωμένη δημοτική παράταξη, με διαμορφωμένη και ψηφισμένη διακήρυξη, καταστατικές αρχές και ...συγκεκριμένο υποψήφιο Δήμαρχο.

Τα θέματα που θέσαμε ήταν:

Η μη συμφωνία μας για δημιουργία νέας ενιαίας παράταξης, αλλά η συνεργασία δύο διαφορετικών παρατάξεων.
Εκφράσαμε την πολιτική μας αντίθεση, στις μνημονιακές πολιτικές, που οδηγούν την Αυτοδιοίκηση σε κατάρρευση.
Τονίσαμε ότι ο «Καλλικράτης», όπως λειτούργησε και εφαρμόστηκε ήταν μια αντιδημοκρατική, ουσιαστικά, μεταρρύθμιση.

Προτείναμε εκ νέου με βάση τα κριτήρια, που η Συμμαχία για τον Πολίτη έθεσε, ως υποψήφιο Δήμαρχο του κοινού σχήματος τον Γιώργο Ζυγούνα, με την παράλληλη δέσμευση της αυτοτέλειας του εκλογικού σχήματος, που θα κατέλθει στις εκλογές.

Αντί όμως να ασχοληθούμε με τα θέματα, που καταρχήν είχαμε συμφωνήσει και να διαμορφώσουμε τους άξονες του προγράμματός μας και να καταλήξουμε στον υποψήφιο Δήμαρχο, η άλλη πλευρά προσήλθε στην προτελευταία συνάντηση καταθέτοντας ένα κείμενο, το οποίο έθεσε ως προϋπόθεση για περαιτέρω συζήτηση. Διαφάνηκε ότι υπήρχαν διαφωνίες εκ των υστέρων στην ρητή αναφορά στις μνημονιακές πολιτικές και στον «Καλλικράτη», όπως επίσης και στο πρόσωπο του υποψηφίου Δημάρχου. Μας προτάθηκε μάλιστα, υποψήφιος Δήμαρχος να είναι ο Παναγιώτης Βορριάς, παρά το γεγονός ότι είχε ήδη διατυπωθεί από μέρους του ρητά ότι δεν ενδιαφέρεται για κάτι τέτοιο.

Μετά από όλα αυτά, συνεκτιμώντας όλα τα δεδομένα, κρίνουμε ότι είναι ανέφικτη η εκλογική μας συνεργασία για κοινή κάθοδο στις Δημοτικές εκλογές.

Πιστεύουμε ότι η προσπάθεια που κάναμε είχε και θετικές πλευρές, που ελπίζουμε να εκδηλωθούν στην κοινή δράση για το καλό του Δήμου και των δημοτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου