Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014

Νέες υπηρεσίες από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Συγκεκριμένα, στη νέα εποχή για τα ΚΕΠ, οι πολίτες μπορούν να λαμβάνουν, απλά και άμεσα:

  • Φορολογική ενημερότητα των αρμόδιων ΔΟΥ

  • Ασφαλιστική ενημερότητα και βεβαίωση οικοδομοτεχνικού έργου του ΙΚΑ

  • Πιστοποιητικά Δημοτολογίου

  • Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης

  • Βεβαίωση γέννησης

  • Βεβαίωση ιθαγένειας

  • Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης ειδικά για τον ΟΓΑ

  • Βεβαίωση αποδοχών συντάξεων και εκκαθαριστικό σημείωμα του ΝΑΤ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου