Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2013

Ποια η θέση του Δήμου για την Έκθεση του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης;


Η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου στις 30 Δεκεμβρίου 2014 έχει στη ημερήσια διάταξη σαν  24ο Θέμα συζήτησης

«Έκφραση θέσεων του Δήμου επί εργατικής διαφοράς»

Θα είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον, η δημοτική αρχή  να ενημερώσει έστω και τώρα τους πολίτες για την θέση της σχετικά με την Έκθεση του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (136/Α/2010) της 4ης Μαρτίου 2010.

Τον Μάιο 2010 ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους η απόλυσή τους και αυτοί προσφεύγουν κατά της Κοινότητας, ζητώντας να συνεχισθεί η σχέση εργασίας τους. Παράλληλα, κάνουν αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και παραμένουν εργαζόμενοι στην Κοινότητα Κρυονερίου. 

Η δίκη διεξάγεται τον Ιούλιο 2010. Η απόφαση βγαίνει τον Ιούνιο 2011 και είναι απορριπτική ως προς το αίτημα των πρώην εργαζομένων. Προσφεύγουν σε ασφαλιστικά μέτρα. Τον Σεπτέμβριο του 2012 τα ασφαλιστικά μέτρα συζητούνται και απορρίπτονται. Μέχρι τότε, οι εργαζόμενοι αυτοί συνέχιζαν να εργάζονται και να πληρώνονται κανονικά.

Στη συζήτηση των ασφαλιστικών μέτρων, ο δικηγόρος του δήμου που εκπροσωπεί τον Δήμαρχο, αγνοεί την ύπαρξη της κυρίας απόφασης και υποστηρίζει στο δικαστήριο ότι οι ενδιαφερόμενοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του δήμου.

Στο μεταξύ, τον Μάρτιο 2013 ο επικεφαλής της Αδέσμευτης Δημοτικής Κίνησης κ. Πασιπουλαρίδης υποβάλει αναφορά–αίτηση στον δήμαρχο, τους  καθ’ ύλην αρμόδιους αντιδημάρχους κ.κ. Σακελλαρίου - Πέππα και τον δικηγόρο του δήμου.

Με την αίτησή του ζητά εξηγήσεις για τα εξής:

·   Πρόκειται ο δήμος να διεκδικήσει την επιστροφή των αμοιβών που καταβλήθηκαν ως αχρεωστήτως καταβληθείσες; Ναι ή όχι και γιατί;
·   Έχουν πρωτοκολληθεί στον δήμο και πού/πότε τα σχετικά με την υπόθεση έγγραφα;
·   Με ποιον τρόπο ορίσθηκε και πληρώθηκε (εάν πληρώθηκε) ο δικηγόρος της Κοινότητας Κρυονερίου στην κυρίως αγωγή;Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου