Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017

Για ποιο λόγο σαμποτάρουν το έργο του Δήμου Διονύσου;



Κάποιοι στην αντιπολίτευση κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να αποδεικνύουν πόσο ανεύθυνα ασκούν την αποστολή, που τους ανέθεσαν οι πολίτες στις τελευταίες δημοτικές εκλογές. Δεν ενδιαφέρονται καθόλου για το αν και τι έργο θα παραχθεί αλλά να μην καταξιωθεί στη συνείδηση των δημοτών η δημοτική αρχή. Κι αν η πραγματικότητα τους διαψεύδει συνεχώς, τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα.

Ας ρίξουμε μια ματιά στα θέματα της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, τις συνεδριάσεις του οποίου σαμποτάρουν συστηματικά και με διαφορετικά κατά περίπτωση προσχήματα. Θα δούμε συγκεκριμένο έργο εκατομμυρίων Ευρώ, προς όφελος αποκλειστικά των δημοτών και της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου. Γιατί λοιπόν αυτό τους στενοχωρεί και κοάζουν εκκωφαντικά κάθε τρεις και δύο; Τέτοια αναλγησία;

Σταχυολογούμε ενδεικτικά:
1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για εκδηλώσεις του Δήμου και του καταργηθέντος Οργανισμού Νεολαίας, Άθλησης & Πολιτισμού Ο ΘΕΣΠΙΣ .

2. Έγκριση διενέργειας Προμήθειας Υπηρεσίας Οδοκαθαρισμού & Συντήρησης Καθαριότητας (Οδών, Πλατειών κλπ Κοινοχρήστων Χώρων των 7 Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου) για το  2017.

3. Έγκριση διενέργειας Προμήθειας Υπηρεσίας Μεταφοράς Ογκωδών Απορριμμάτων έτους 2017. 

4. Έγκριση Προμήθειας Υπηρεσίας Καθαρισμού και Κοπής  Υψηλών - Επικίνδυνων Δένδρων για το  2017.

5. Έγκριση διενέργειας Προμήθειας Υπηρεσίας Καθαρισμού Οικοπέδων και Κοινοχρήστων Χώρων για Πυροπροστασία έτους 2017. 

6. Έγκριση  διενέργειας   Προμήθειας  Υπηρεσίας Πλυσίματος  Κάδων για το  2017.  

7. Αναγκαιότητα σύναψης σύμβασης με Τεχνικό Ασφαλείας».

8. Λειτουργία υπηρεσιών του Δήμου στις Δημοτικές Κοινότητες.

9. Χρονική παράταση σύμβασης χωρίς υπέρβαση συμβατικού αντικειμένου για υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής ηλεκτρο-μηχανολογικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων και δεξαμενών πόσιμου νερού του Δήμου Διονύσου».

10. Έγκριση πρακτικών με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την προμήθεια υδραυλικού υλικού και για τις ομάδες «Μικροϋλικά» και «Εργαλεία».

11.  Έγκριση Διενέργειας ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ Δ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ.

12. Ανάθεση με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την Προμήθεια αυτοκινήτων ύστερα από απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

13. Χρονική παράταση σύμβασης χωρίς υπέρβαση συμβατικού αντικειμένου Λογισμικού Καταχώρησης και Διαχείρισης Αιτημάτων.

14. Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των εργασιών για την μεταφορά του αρχείου από τη Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Ωρωπού στη νεοσύστατη Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Διονύσου.

15. Έγκριση Αναγκαιότητας συμμετοχής του Δήμου Διονύσου στο πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού «ΠΑγΟ Άθληση για όλους περιόδου 2017-2018».

16. Έγκριση υποβολής πρότασης Πιλοτικό Κέντρο Διαλογής Ταξινόμησης αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού.

17. Έγκριση-πιστοποίηση εκπαιδευτικού προσωπικού Μουσικής Σχολής Δήμου Διονύσου κατά το σχολικό έτος 2016-2017.

18. Έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσιών, δαπάνης και ψήφιση  πίστωσης 30.000 €  για την Ηχητική και Φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων του Δήμου.

19. Έγκριση διενέργειας Προμήθειας Παροχής Εργασίας Ανάπλασης & Εξωραϊσμού Πλατειών και Κοινοχρήστων Χώρων & Εγκαταστάσεων Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας και Λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2017.

20. Χρονική παράταση Σύμβασης χωρίς υπέρβαση συμβατικού αντικειμένου για την Προμήθεια Υπηρεσιών Παροχής ιατρικών - Εργαστηριακών Εξετάσεων για τους Εργαζομένους του Δήμου.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου