Κυριακή 30 Ιουνίου 2013

Διόνυσος, δυσμενείς εξελίξεις για το οικιστικό πρόβλημα

Παρέμβαση της Αδέσμευτης Κίνησης Διονύσου
www. adkdionysos.blogspot.gr

Στον ν. 998/79 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» υπήρχε η διάταξη του άρθρου 3, παράγραφος 6, εδάφιο ε, σύμφωνα με την οποία «Δεν υπάγονται οπωσδήποτε εις τας διατάξεις του παρόντος νόμου α)... β)... γ)... δ)... ε) Αι περιοχαί δια τας οποίας υφίστανται εγκεκριμένα έγκυρα σχέδια πόλεως ή καταλαμβάνονται υπό οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923
ή .....».

Η πιο πάνω διάταξη υπήρξε, επί πολλές δεκαετίες, το βασικό επιχείρημα υπέρ της τεκμηρίωσης του χαρακτήρα των περιοχών των οικισμών των  προϋφισταμένων του έτους 1923 ως αστικών ζωνών (οι οποίες δεν καταλαμβάνονταν από τις προστατευτικές των δασών και των δασικών εκτάσεων διατάξεις της δασικής νομοθεσίας), το οποίο δεν έλειπε από κανένα έγγραφο ή δικόγραφο, ως αιτιολογία του σχετικού ισχυρισμού.

Τρόπον τινά, θα μπορούσε να πει κανείς ότι η εν λόγω διάταξη απετέλεσε, διαχρονικά, την «κολώνα» των οικισμών, η οποία, παρά το «ροκάνισμά» της (κυρίως νομολογιακά), εξακολούθησε να παραμένει «ζωντανή» και, ως εκ τούτου, «ενοχλητική» για τα συμφέροντα αυτών που επεδίωκαν «να βάλουν χέρι» στους οικισμούς, για ιδιοτελείς λόγους σκοπιμότητας.

Τελικά, 35 περίπου χρόνια μετά τη θέσπιση της διάταξης αυτής, κατάφεραν «να την βγάλουν απ’ τη μέση», αφού αποτελούσε το «τελευταίο εμπόδιο» στα σχέδιά τους.

Με τον νεοψηφισθέντα νόμο «Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις» (άρθρο 7, παράγραφος 15) η πιό πάνω διάταξη αντικαταστάθηκε ως εξής: «Δεν υπάγονται οπωσδήποτε εις τας διατάξεις του παρόντος νόμου α)... β)... γ)... δ)... ε) Οι περιοχές για τις οποίες υφίστανται εγκεκριμένα σχέδια πόλεως ή καταλαμβάνονται υπό οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923, τα όρια των οποίων έχουν εγκριθεί με πράξεις της Διοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων της 21.11-1.12.1979 (Δ΄693), της 2.3-13.3.1981 (Δ΄138) ή της 24.4-3.5.1985 (Δ΄181), ή....   ».

Με την πιό πάνω ανασκευή του εδαφίου ε της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 998/79 επισφραγίστηκε ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΑ η υπαγωγή στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας όλων των οικισμών των χαρακτηρισμένων ( από το άρθρο 24 του ν. 3889/2010) ως «στερούμενων νόμιμης έγκρισης» (δηλαδή των οικισμών που δεν έχουν οριοθετηθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω προεδρικά διατάγματα).
Τέτοιοι «οικισμοί στερούμενοι νόμιμης έγκρισης» τυγχάνουν ΟΛΟΙ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΑ οι οικισμοί του Δήμου Διονύσου, οπότε, εν τοιαύτη περιπτώσει, οι οικισμοί αυτοί έχουν υπαχθεί πλέον, ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΑ, στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Αυτό είναι το βασικότερο, μεταξύ και άλλων (βλέπετε προηγούμενη ανάρτηση), πλήγμα του νεοψηφισθέντος πιό πάνω νόμου σε βάρος των οικισμών του Δήμου, που, κυριολεκτικά, στέλνει τους οικισμούς αυτούς στα “ θυμαράκια ”.

Και, ενώ οι πιό πάνω καταστροφικές για τους οικισμούς μεθοδεύσεις ευρίσκοντο σε πλήρη εξέλιξη, τον ίδιο μήνα (Ιούνιο έτους 2013) που έμπαινε η ταφόπλακά τους με την ψήφιση του πιό πάνω νόμου, τι νομίζετε ότι έλεγε σχετικά ο κ. Δήμαρχος;

Σε συνέντευξή του με τίτλο “Χτίζουμε τον Δήμο Διονύσου της επόμενης δεκαετίας”, που δημοσιεύτηκε στο “Τοπικό Βήμα” Ιουνίου 2013, ο κ. Δήμαρχος, “χαμένος στο διάστημα”, λέει τα εξής: «Το φλέγον θέμα για εμάς, το οποίο δυστυχώς παραμένει ανοικτό, είναι αυτό με τους δασικούς χάρτες στο οποίο θα προσέθετα και το σχέδιο πόλης. Με διαρκείς παρεμβάσεις στα Υπουργεία και σε κάθε αρμόδιο φορέα προσπαθούμε να πετύχουμε την καλύτερη δυνατή λύση για τους συνδημότες μας. Το σχέδιο πόλης και οι δασικοί χάρτες από μόνα τους, εάν επιλυθούν με το σωστό τρόπο, μπορούν να αποτελέσουν μοχλό ανάπτυξης για την περιοχή μας».

Δηλονότι, “των οικιών ημών εμπιμπραμένων”, ο κ. Δήμαρχος “άδει”, “χτίζοντας τον Δήμο Διονύσου της επόμενης δεκαετίας”... στα δάση και στα αναδασωτέα των οικισμών του.

Τόση ανευθυνότητα; ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ,ΕΛΕΟΣ” κ. ΔΗΜΑΡΧΕ! Όλοι οι οικισμοί του Δήμου ΞΕΘΕΜΕΛΙΩΘΗΚΑΝ και σεις “χτίζετε”; Ή, μήπως θα ταίριαζε καλύτερα, και σεις “χτενίζεστε”;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου