Τρίτη 11 Μαρτίου 2014

Μειοψηφία στο δημοτικό συμβούλιο, μειοψηφία στους πολίτεςΑναδημοσίευση
από την ηλεκτρονική  ΒΟΡΕΙΝΗ-  www.voreini.gr

Δεν
πέρασε η αναμόρφωση προϋπολογισµού του Δήμου Διονύσου…
Καταψηφίστηκε (18 ψήφοι κατά 15 υπέρ)  στο
χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου το 4ο θέμα που ήταν η
Α΄ Αναμόρφωση προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2014.

Να σημειωθεί ότι μετά την καταψήφιση του 4ου
θέματος, αποσύρθηκε για να συζητηθεί σήμερα 11 Μαρτίου στις 17:00, το 8ο
θέμα που αφορά  την «Λήψη απόφασης για την παροχή χρηµατικής επιχορήγησης
σε συλλόγους και σωµατεία µε έδρα εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου
∆ιονύσου».

Ένα θέμα που προκάλεσε και προκαλεί πολλούς δημότες
για την σκοπιμότητα και τα κριτήρια αυτής της χρηματοδότησης καθώς βρισκόμαστε
λίγο πριν τις εκλογές.

Πάντως για άλλη μια φορά οι δημοτικοί άρχοντες
απογοήτευσαν με την στάση τους και συμπεριφορά τους.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου