Παρασκευή 14 Μαρτίου 2014

Δήλωση Συνεργασίας για το Αύριο του Διονύσου

 


Η
Δημοτική Παράταξη «Διόνυσος Ανοιχτοί
Ορίζοντες
» και η Δημιουργική Ομάδα
Διονύσου
, μετά από σειρά επαφών και συζητήσεων, ανακοινώνουν την απόφασή
τους να συμμετάσχουν συνεργαζόμενες στις επικείμενες δημοτικές εκλογές του
Μαΐου διαμορφώνοντας μια δυναμική πολιτική κίνηση στη βάση της ισοτιμίας και
του αλληλοσεβασμού.


Η συνεργασία της Δημοτικής Παράταξης « Διόνυσος Ανοιχτοί Ορίζοντες» και της
Δημιουργικής Ομάδας Διονύσου (ΔΗΜ.Ο.Δ.) προϋποθέτει και συνεπάγεται την από
κοινού αποδοχή των ακόλουθων αρχών:

·  διατηρούμε
την αυτονομία του λόγου μας και την προσήλωση μας στις διακηρυγμένες αρχές και
αξίες μας.
·       θεωρούμε
ότι κύριο αίτημα είναι η αλλαγή του σημερινού συστήματος διοίκησης του δήμου, η
οποία είναι αναγκαία προϋπόθεση για κάθε παραπέρα βελτίωση.
·   εκτιμούμε
ότι η υπέρβαση της κρίσης της τοπικής κοινωνίας θα γίνει με τη συμμετοχή των
ίδιων των πολιτών, και όχι ερήμην τους, με την ανάδειξη θεσμικών εκπροσώπων που
έχουν αποδεδειγμένες ικανότητες στον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών και
με την μέγιστη δυνατή συναίνεση και σύνθεση.


Θα εργαστούμε για ένα δήμο:

 • που
  θα διοικείται με τρόπο δημοκρατικό και διαφανή, με κοινωνική συμμετοχή, με
  νοικοκυρεμένη και χρηστή διαχείριση και με σκοπό την πραγματική
  εξυπηρέτηση των πολιτών, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την
  υποστήριξη των ανέργων και των οικονομικά ασθενέστερων.
 • που
  θα αξιοποιεί με ορθολογισμό τους υπηρεσιακούς παράγοντες, το ανθρώπινο
  δυναμικό και τους πόρους του, θα ανασυγκροτηθεί οργανωτικά και θα
  μεταφέρει ουσιαστικές και αποφασιστικές αρμοδιότητες στις δημοτικές
  κοινότητες.
 • που
  θα επιδιώξει συστηματικά και διεκδικητικά την εξεύρεση πόρων
  χρηματοδότησης και θα αναλάβει πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του πυρήνα
  της τοπικής οικονομίας.
 • που
  θα δώσει προτεραιότητα στη μάχη της καθημερινότητας, της αναβάθμισης της
  ποιότητας ζωής και της προστασίας και ανάπτυξης του δημόσιου χώρου και του
  φυσικού περιβάλλοντος.
 • που
  θα στηρίζει την αλληλεγγύη και τον εθελοντισμό και θα αναδεικνύει την
  πολιτιστική και αθλητική ταυτότητά του.Διόνυσος, 14/03/2014

Το  Γραφείο 
Τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου