Τρίτη 11 Μαρτίου 2014

Πρωτοβουλία Συνεργασίας της Δημιουργικής Ομάδας ΔιονύσουΜια σημαντική πρωτοβουλία Συνεργασίας για το Αύριο του Διονύσου ανέλαβε η Δημιουργική Ομάδα  Διονύσου με την σημερινή πολιτική της απόφαση.


Δημοσιεύθηκε στο-  https://www.facebook.com/dimiourgikiomada
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ (ΔΗΜ.Ο.Δ.)


Η Δημιουργική Ομάδα Διονύσου , έχοντας ως απαράβατη αρχή το σεβασμό
στην πλήρη αυτονομία του δημοτικού χώρου ,είναι ιδεολογικά και πολιτικά
αντίθετη σε οποιαδήποτε κομματική εξάρτηση.
Το κομβικό αίτημα στον
δήμο δεν είναι άλλο από την αλλαγή του σημερινού συστήματος διοίκησης
,η οποία είναι αναγκαία προϋπόθεση για κάθε παραπέρα βελτίωση.
 


Η ΔΗΜ.Ο.Δ.
θεωρεί, ότι η υπέρβαση της κρίσης της τοπικής κοινωνίας θα γίνει με τη
συμμετοχή των ίδιων των πολιτών, με την ανάδειξη θεσμικών εκπροσώπων που
έχουν αποδεδειγμένες ικανότητες στο σχεδιασμό και την εφαρμογή
πολιτικών ,στην διαχείριση και την διοίκηση προγραμμάτων αλλά και της
καθημερινότητας.
 


Υπό το πρίσμα των παραπάνω, η Δημιουργική Ομάδα
Διονύσου θα αποτελέσει πόλο για συνεργατικά σχήματα, με στόχο την αλλαγή
προτύπου και την ανάδειξη μιας άλλης προοπτικής για το θεσμό,
διατηρώντας στο ακέραιο τον αυτόνομο λόγο της και χωρίς παρεκκλίσεις
από τις αρχές και τις αξίες της.
 


Αποσκοπούμε σε:


- Δήμο με
νοικοκυρεμένη και χρηστή διοίκηση, με αποκατεστημένη αξιοπιστία,
δημοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες, πραγματική εξυπηρέτηση των
πολιτών, ουσιαστική λαϊκή και κοινωνική συμμετοχή.
-
Πράσινο Δήμο.
- Αξιολόγηση δομών και προσώπων, με κριτήρια, που
θα οδηγούν στην ορθολογική ανακατανομή του προσωπικού με στόχο, αφενός
την μέγιστη δυνατή αξιοποίηση της εμπειρίας και των ικανοτήτων των
υπαλλήλων και, αφετέρου την αποτελεσματικότερη λειτουργία των
υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των πολιτών.
Η τοπική αυτοδιοίκηση, οφείλει να
ενισχύει την κοινωνική συνοχή και αυτούς που κινδυνεύουν να βρεθούν ή
έχουν βρεθεί στην ανεργία, αυτούς που δυσκολεύονται να επιβιώσουν.


Η ΔΗΜ.Ο.Δ.., πιστεύει
στο διάλογο και τη σύνθεση και στηρίζει την αλληλεγγύη και τον
εθελοντισμό.


Η
ΔΗΜ.Ο.Δ., στοχεύει στην οργανωτική ανασυγκρότηση του Δήμου και τη
μεταφορά αποφασιστικών αρμοδιοτήτων στα δημοτικά διαμερίσματα.


Η ΔΗΜ.Ο.Δ., προγραμματίζει την συστηματική αξιοποίηση των εργαλείων
σχεδιασμού και κάθε χρηματοδοτικού μέσου, την ανάληψη πρωτοβουλιών στον
πυρήνα της τοπικής οικονομίας, καθώς και την ανάδειξη της πολιτιστικής
και αθλητικής ταυτότητας του τόπου.


Η
ΔΗΜ.Ο.Δ. , δίνει προτεραιότητα στη δύσκολη μάχη της καθημερινότητας
, της αναβάθμισης της ποιότητας ζωής και της
προστασίας και ανάπτυξης του δημόσιου χώρου.
Έχοντας ως βάση και ως πλαίσιο αναφοράς τα παραπάνω καλούμε σε
συνεργασία και τις άλλες δημοτικές παρατάξεις , οι οποίες στοχεύουν
στην προοδευτική αλλαγή του δημοτικού σκηνικού και διεκδικούμε τη
διαμόρφωση μιας δυναμικής, ισότιμης πολιτικής κίνησης, η οποία θα
οδηγήσει στην εκπροσώπηση των προοδευτικών δυνάμεων του Δήμου στο
δημοτικό συμβούλιο και θα συμβάλει στη διαμόρφωση των συνθηκών, που θα
επιτρέψουν την υλοποίηση των οραμάτων και των στόχων της ΔΗΜ.Ο.Δ.

Δημιουργική Ομάδα Διονύσου, Mάρτιος 2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου