Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014

Σε ποια κατάσταση παρέλαβε τον Δήμο η νέα Διοίκηση ;Με αφορμή τη σχετική συζήτηση, που διεξάγεται στον διπλανό μας Δήμο Μαραθώνα αλλά και στον Δήμο Πειραιά, θέτουμε τα παρακάτω ερωτήματα προς τη νέα δημοτική αρχή.
Η συζήτηση αυτή δεν έχει φιλολογικό χαρακτήρα, ούτε υποδηλώνει κάποια διάθεση ρεβανσισμού. Επιδιώκει την πλήρη Διαφάνεια γύρο από τον σοβαρότερο τομέα δράσης ενός Δήμου.
Τα στοιχεία είναι εύκολο να αντληθούν από την βάση δεδομένων που τηρείται στο υπουργείο Εσωτερικών, όπως την ενημερώνουν υποχρεωτικά οι Οικονομικές Υπηρεσίες των Δήμων.

  • Ποιο το σύνολο των Εσόδων.
  • Ποιο το σύνολο των Εξόδων.
  • Ποιες οι δανειακές υποχρεώσεις από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς (ανεξόφλητο κεφάλαιο).
  • Ποια τα διαθέσιμα.
  • Ποιες οι απλήρωτες υποχρεώσεις.
  • Ποιες οι εκκρεμείς υποχρεώσεις.
  • Ποιες οι εκκρεμείς υποχρεώσεις προς τη Γενική Κυβέρνηση.
  • Ποιες οι εκκρεμείς οφειλές προς τρίτους.
  • Ποιες οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τη Γενική Κυβέρνηση.
  • Ποιες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τρίτους.

Η νέα Διοίκηση οφείλει να ενημερώσει αναλυτικά και δημόσια τους δημότες. Αυτή είναι εξάλλου και η προεκλογική της δέσμευση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου