Τρίτη 8 Ιουλίου 2014

Τα Τοπικά Συμβούλια Διονύσου στη δημοτική περίοδο 2015-2019

Μια από τις καινοτομίες που μπορούν να αποτυπωθούν από την πρώτη κιόλας στιγμή της νέας διοίκησης του Δήμου Διονύσου σχετίζεται με το νέο ρόλο των Τοπικών Συμβουλίων των 7 δημοτικών κοινοτήτων. Αυτός ο νέος ρόλος τους εντάσσεται στη στρατηγική αντίληψη της αποκεντρωμένης διοίκησης του Δήμου, πέραν του ισχύοντος σήμερα  συγκεντρωτικού-πελατειακού μοντέλου. Αυτή ακριβώς ήταν και η βούληση του νομοθέτη, όταν το 2010 καθιέρωνε με το πρόγραμμα Καλλικράτης τον θεσμό ως τον εγγύτερο προς το δημότη.

Προτάσεις.
1. Τα Τοπικά Συμβούλια, έχοντας ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης στη δημοτική κοινότητα ευθύνης τους αλλά και των προγραμματικών δεσμεύσεων της νέας δημοτικής αρχής,
  • ορίζουν τις τοπικές προτεραιότητες για τον κάθε χρόνο της νέας δημοτικής περιόδου 2015-2019, με βάση τις ανάγκες και απαιτήσεις των πολιτών
  • συμμετέχουν ενεργά στην κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος 2015, συνεπώς και του Προϋπολογισμού που αποτυπώνει σε αριθμούς  τους στόχους του Τεχνικού Προγράμματος.
 Η ενεργός συμμετοχή τους εξασφαλίζεται με ευθύνη των αρμόδιων Αντιδημάρχων.

2. Τα Τοπικά Συμβούλια συμμετέχουν ενεργά στην επεξεργασία των Προγραμμάτων Δράσης των Νομικών Προσώπων - Σχολικών Επιτροπών  και στην υλοποίηση τους, με ευθύνη των Διοικητικών τους Συμβουλίων.

3. Τα Τοπικά Συμβούλια αναβαθμίζουν δραστικά την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους στους δημότες και την παρέμβαση στα ζητήματα της καθημερινότητας της δημοτικής τους κοινότητας,
  • με αύξηση στο ανώτατο δυνατό της πάγιας προκαταβολής από τον δήμο
  • με αναβάθμιση (αισθητική και λειτουργική) των κτιρίων των δημοτικών κοινοτήτων,
  • με ολοκληρωμένη ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών.
4. Τα Τοπικά Συμβούλια είναι ο αποκλειστικός δίαυλος συνεργασίας του Δήμου με τους τοπικούς συλλόγους και φορείς σε κάθε δημοτική κοινότητα, προωθώντας τα αντίστοιχα προγράμματα δράσεων των Νομικών Προσώπων - Σχολικών Επιτροπών. Δεν παρακάμπτονται και πολύ περισσότερο δεν αγνοούνται.

5. Τα Τοπικά Συμβούλια είναι ο κύριος δίαυλος επικοινωνίας του Δήμου με τους δημότες, καθιερώνοντας μια συστηματική αμφίδρομη σχέση μαζί τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου