Σάββατο 11 Μαΐου 2013

Θέσεις για τη συγκρότηση ΔΣ στα νομικά πρόσωπα του δήμου Διονύσου

Με αποκλειστική ευθύνη της δημοτικής αρχής Διονύσου,
παρά τις σαφείς αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου,
ο δήμος μας οδηγήθηκε στην περιπέτεια της ακύρωσης από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής των πρωτοφανών στα αυτοδιοικητικά χρονικά μεθοδεύσεων της δημοτικής αρχής
για τη συγκρότηση των Διοικητικών Συμβουλίων των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των Νομικών Προσώπων ΘΕΣΠΙΣ και ΕΣΤΙΑ.

Οι Ενεργοί Πολίτες Διονύσου, ενόψει της νέας συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη συγκρότηση των Σχολικών Επιτροπών και των Νομικών Προσώπων, τοποθετούνται με αίσθημα ευθύνης στο θέμα αυτό.

1. Η συγκρότηση των Διοικητικών Συμβουλίων δεν μπορεί να υποταχθεί στις μικροπαραταξιακές σκοπιμότητες της δημοτικής αρχής, η οποία πλέον δεν διαθέτει την πλειοψηφία, όπως αποδείχθηκε στη σχετική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

2. Η συγκρότηση των Διοικητικών Συμβουλίων πρέπει να αντανακλά το σημερινό συσχετισμό δυνάμεων στο Δημοτικό Συμβούλιο και όχι τις μικροπαραταξιακές επιδιώξεις της δημοτικής αρχής.

3. Η συγκρότηση των Διοικητικών Συμβουλίων πρέπει να αποτυπώνει ένα ευρύ συναινετικό και αντιπροσωπευτικό πνεύμα μεταξύ όλων των δυνάμεων, που συμμετέχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο χωρίς αποκλεισμούς.

4. Στις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, η ευθύνη όλων των δυνάμεων  της αντιπολίτευσης είναι

  • να αποκρούσουν τυχόν νέες μικροπαραταξιακές μεθοδεύσεις της δημοτικής αρχής, ώστε να μην της δοθεί η δυνατότητα να συνεχίσει την επικίνδυνη για τους θεσμούς αυταρχική και συγκεντρωτική πολιτική της
  • να καταθέσουν μια συνολική εναλλακτική πρόταση συναινετική και λειτουργική προς όφελος αποκλειστικά των δημοτών, η οποία θα υπερψηφιστεί από την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου.
  
Διόνυσος, 11.05.2013                  Η  Συντονιστική  Επιτροπή       

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου