Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016

Σταμάτα, για το γήπεδο που γέρνει ρε γαμώτο…Το ιστορικό μιας αμαρτωλής υπόθεσης
 lhttp://adkdionysos.blogspot.gr/2013/02/2.htm)

ΓΕΝΙΚΑ
Η προηγούμενη δημοτική αρχή, στη διάρκεια της θητείας της, προχώρησε στην κατασκευή του έργου «Περίφραξη - Επίστρωση με συνθετικό χλοοτάπητα ποδοσφαιρικού γηπέδου Δημοτικής Κοινότητας Σταμάτας», εξ ιδίων πόρων του Δήμου.

Εφόσον, επέλεξε αυτό το έργο το ελάχιστο που θα περίμενε κανείς θα ήταν να επιδειχθεί η δέουσα επιμέλεια για την τεχνικά άρτια κατασκευή του, προκειμένου να πιάσουν τόπο τα λεφτά του δημότη.

Κάτι τέτοιο όμως δεν συνέβη και ένας συνδημότης μας, που ασχολήθηκε ενδελεχώς με το θέμα, διαπίστωσε και κατήγγειλε στις αρμόδιες αρχές διάφορες ατασθαλίες.

Παρατίθενται αποσπάσματα από τη σχετική καταγγελία:
Σας γνωρίζω ότι για το ανωτέρω έργο συντάχθηκε από την πρώην Τ.Υ.Δ.Κ. Ανατολικής Αττικής η μελέτη του έργου προϋπολογισμού δαπάνης εργασιών 835.000 € (με Φ.Π.Α. 23%) ύστερα από το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1228/2010 έγγραφο της τότε Κοινότητας Σταμάτας, ώστε το εν λόγω ποδοσφαιρικό γήπεδο να καταστεί ικανό να χρησιμοποιηθεί για επίσημους αγώνες.

Έχοντας υπ’ όψη το εν λόγω αίτημα της τότε Κοινότητας Σταμάτας, η πρώην Τ.Υ.Δ.Κ. Ανατολικής Αττικής αφού εξασφάλισε τις πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές για τον σωστό τρόπο κατασκευής του ποδοσφαιρικού γηπέδου από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, προέβη στην σύνταξη της κατά νόμο μελέτης του έργου (παρατίθενται αναλυτικά οι εργασίες που προβλέπονται).

Τα πρακτικά της δημοπρασίας του έργου εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 165/2010 Απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Σταμάτας και ο ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε με μέσο τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης 44,18 %. Η εργολαβική σύμβαση για ποσό 466.135,79 € (με Φ.Π.Α.) υπογράφηκε την 14.11.2011, ενώ η εμπρόθεσμη περαίωση του έργου ήταν την 14.03.2012.

ΠΑΡΑΝΟΜΗ  ΚΑΙ  ΠΑΡΑΤΥΠΗ  ΣΥΝΤΑΞΗ  1ου  Α.Π.Ε.
Ο 1ος Α.Π.Ε. που εγκρίνεται με την υπ’ αριθμ. 169/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου, είναι κυρίως παράνομος, τεχνικά λάθος, αλλά και απαράδεκτα κακότεχνος με στοιχεία δόλου (παρατίθενται αναλυτικά οι λόγοι).

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι με τον 1°  Α.Π.Ε. συντελείται όχι απλή αλλά τεράστια τροποποίηση της μελέτης και συνεπώς έπρεπε πριν την έγκριση του να έχει ζητηθεί από την Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία η γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων. Πάντως σε κάθε περίπτωση εάν η μελέτη έχει θεωρητικά αστοχήσει σε τέτοιο βαθμό ώστε να απαιτείται ριζική αλλαγή αυτής (όπως στην συγκεκριμένη περίπτωση), τότε θα έπρεπε να έχει λυθεί η σύμβαση, να συνταχθεί νέα μελέτη και να δημοπρατηθεί το έργο ξανά με την νέα υποτίθεται σωστή μελέτη σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

Όλα τα παραπάνω δηλώνουν την εσκεμμένη προσπάθεια του αναδόχου να κατασκευάσει ένα έργο με όσο το δυνατόν λιγότερα χρήματα, κακότεχνο και να επωφεληθεί εις βάρος του Δήμου αλλά και της ποιότητας του έργου, με δυστυχώς την ανοχή αλλά και την βοήθεια της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως άλλωστε προκύπτει από την ανοχή που επέδειξε αυτή απέναντι στον ανάδοχο, αδιαφορώντας για την ποιότητα των εργασιών του έργου αλλά κυρίως αδιαφορώντας για την μη εφαρμογή των σχεδίων της μελέτης.

Ύστερα από τα παραπάνω ζητώ την ακύρωση της 169/2012 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου καθ’ ότι ο 1ος αυτός Α.Π.Ε. του έργου «Περίφραξη – Επίστρωση με συνθετικό χλοοτάπητα ποδοσφαιρικού γηπέδου Δ.Κ. Σταμάτας» είναι και παράνομος και επιεικώς απαράδεκτος.

Συμπληρωματικά σας γνωρίζω ότι, με σχετική αίτηση μου προς τον Δήμο Διονύσου είχα ζητήσει αντίγραφα της μελέτης του έργου . Η Υπηρεσία μου αρνήθηκε με σχετικό έγγραφό της την χορήγηση των στοιχείων αυτών (φωτοτυπία της άρνησης αυτής σας επισυνάπτω για του λόγου το αληθές), κατά παράβαση της νομοθεσίας, που για έναν ακόμη λόγο διαφαίνεται η ενοχή της υπηρεσίας αλλά και η διαπλοκή που έχει με τον ανάδοχο.

Σχετικά με το «γήπεδο που γέρνει» παρατίθενται χαρακτηριστικές τοποθετήσεις στη συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο Διονύσου (09.07.2012) των τότε δημοτικών συμβούλων της μειοψηφίας Σακελλάριου Σωτηρίου και Ζαμάνη Διονύση.

ΣΩΤΗΡΙΟΥ: Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, κάθε έργο εκτελείται σύμφωνα με την υπάρχουσα και αρμοδίως εγκεκριμένη μελέτη. Αυτό αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση του εργολάβου ο οποίος εξάλλου συνέταξε την προσφορά του σύμφωνα με αυτήν.

Η επίβλεψη εξ ορισμού αποσκοπεί στην ορθή εφαρμογή της μελέτης και την συμμόρφωση του αναδόχου στις συμβατικές του υποχρεώσεις. Εάν κατά την εκτέλεση του έργου διαπιστωθούν αδυναμίες, αστοχίες ή παραλείψεις της μελέτης, η επιβλέπουσα Υπηρεσία αφού τις διαπιστώσει προτείνει την τροποποίηση της μελέτης. Δεν δικαιούται να προβεί με πράξη της ρητή ή μη ρητή στην τροποποίηση αυτής.

Η έγκριση παρέχεται από την προϊσταμένη Αρχή, εν προκειμένω από το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου. Αυτό προβλέπει η κείμενη νομοθεσία. Αυτό δεν είναι τυπική διαδικασία. Είναι ουσιαστική και κατοχυρώνει και την διαφάνεια.

Η αλλαγή άλλως η μη πιστή εφαρμογή της μελέτης αποφασίζεται λοιπόν με ορισμένο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται κατά το δυνατόν ότι αυτό γίνεται προς όφελος του έργου. Η διαδικασία αυτή δεν τηρήθηκε εν προκειμένω και δημιουργήθηκαν τετελεσμένα γεγονότα (παρατίθενται αναλυτικά τα γεγονότα). Αν αυτά δεν έγιναν ή έγιναν ή προτείνεται να γίνουν, και δεν είναι τροποποίηση της μελέτης, τότε τι είναι;

ΖΑΜΑΝΗΣ: Θέλω να καταθέσω στα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου τον κανονισμό υποδομής γηπέδων της ΟΥΕΦΑ καθώς και τον αντίστοιχο της ΕΠΟ. Επίσης καταθέτω στα πρακτικά φωτογραφία του γηπέδου της Σταμάτας στην οποία είναι προφανές ότι ο αγωνιστικός χώρος μαζεύει νερά.

Τα παραπάνω γεγονότα που αναφέρονται σε ένα γήπεδο το οποίο δεν έχει παρά ελάχιστες ημέρες που παραδόθηκε και κόστισε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, θεωρώ πως επιβεβαιώνουν και στον πιο καλοπροαίρετο την ορθότητα των καταγγελιών για κακοτεχνίες που είχε κάνει για το θέμα ο κ. Σωτηρίου.

Σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο έγιναν σοβαρότατες καταγγελίες για την ποιότητα και τον τρόπο κατασκευής του εν λόγω έργου. Τον φάκελο του πλέον έχει πάρει για να διερευνήσει το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης.Το πόρισμα των Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης

Σύμφωνα με έγκυρες αποκλειστικές πληροφορίες, το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης κατέληξε σε πόρισμα μετά  την καταγγελία ενδιαφερόμενου συμπολίτη μας το 2013, που κοινοποίησε στους ενδιαφερόμενους.

Το πόρισμα αναθέτει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής την ευθύνη να ελέγξει τις πειθαρχικές ευθύνες της προηγούμενης διοίκησης του Δήμου και όσων δημοτικών συμβούλων ψήφισαν για την παραλαβή του εν λόγω έργου.

Επίσης, κοινοποιείται στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές για τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών των εμπλεκομένων στην υπόθεση αυτή.

Καλείται η δημοτική αρχή Διονύσου, που σαν αντιπολίτευση έδωσε αταλάντευτα τη μάχη για τη Διαφάνεια και Κάθαρση, να δώσει στη δημοσιότητα το πόρισμα των Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, ώστε οι πολίτες να ενημερωθούν πλήρως για την υπόθεση αυτή. Ταυτόχρονα, για να γίνει γνωστό ποιος θα πληρώσει για τη ζημιά την οποία υπέστη ο Δήμος Διονύσου από την υπόθεση αυτή.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου