Τρίτη 12 Αυγούστου 2014

Οι εκλογές στην Κεντρική Ένωση Δήμων

Τη διαδικασία εκλογής των οργάνων των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (ΠΕΔ) και της ΚΕΔΕ, των οποίων η θητεία συμπίπτει με τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου, καθορίζει με εγκύκλιο το υπουργείο Εσωτερικών.

Όπως επισημαίνεται, οι διαδικασίες εκλογής εκπροσώπων στη γενική συνέλευση των ΠΕΔ θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου, στην περίπτωση που η εκλογή των προεδρείων των δημοτικών συμβουλίων έχει οριστικοποιηθεί.

Στην περίπτωση άσκησης προσφυγής και εφόσον αυτή απορριφθεί από τον γενικό γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι διαδικασίες θα έχουν ολοκληρωθεί έως τις 24 Σεπτεμβρίου.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η εκλογή των προεδρείων όλων των Δημοτικών Συμβουλίων και εκπροσώπων τους στην οικεία ΠΕΔ έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 19 ή τις 24 Σεπτεμβρίου, η γενική συνέλευση της ΠΕΔ για την εκλογή του διοικητικού συμβουλίου της και την εκλογή εκπροσώπων της στη γενική συνέλευση της ΚΕΔΕ, συνέρχεται την 1 Οκτωβρίου.

Στην περίπτωση, έστω και μιας ακύρωσης εκλογής προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου, η γενική συνέλευση της οικείας ΠΕΔ για την εκλογή του διοικητικού συμβουλίου της και την εκλογή εκπροσώπων της στη γενική συνέλευση της ΚΕΔΕ συνέρχεται μέχρι τις 10 Οκτωβρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου